Sukcesja w firmie – jak skutecznie przeprowadzić ten proces?

Sukcesja w firmie to proces często niełatwy, ale niezbędny do kontynuacji działalności przedsiębiorstwa już w rękach następnego pokolenia. Poprawnie przeprowadzona umożliwia zachowanie majątku, kontraktów, miejsc pracy, a często także dynamiczny rozwój.

Na czym polega sukcesja firmy?

Sukcesja jest następstwem prawnym, przekazaniem własności lub najważniejszych stanowisk, np. w radzie nadzorczej lub zarządzie, po rezygnacji, odejściu na emeryturę lub śmierci obecnych właścicieli lub kluczowych menedżerów. Bywa ona wielkim wyzwaniem, szczególnie gdy z firmy odchodzi jej wieloletni lider lub założyciel – osoby, które ukształtowały sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego wizji i celów działania. 

Kiedy warto rozpocząć planowanie sukcesji?

Jeśli to możliwe, planowanie sukcesji na kluczowych stanowiskach należy rozpocząć już z kilkuletnim wyprzedzeniem. Pierwszym krokiem powinno być wyłonienie potencjalnych kandydatów z wewnątrz firmy lub rozpoczęcie poszukiwań zewnętrznego menedżera o odpowiednich kwalifikacjach. Gdy uda się znaleźć właściwą osobę, niezbędne staje się poznanie przez sukcesora funkcjonowania firmy od podszewki, umożliwiając mu ciągłą pracę z obecnym liderem i stopniowe przejmowanie obowiązków, tak aby cały proces nie zachodził gwałtownie i nie wiązał się z przestojem w poprawnym działaniu przedsiębiorstwa lub wręcz jego destabilizacją. 

Sukcesja w firmie rodzinnej

Sukcesja w firmie rodzinnej polega na wyborze osoby, która będzie gotowa zastąpić obecnego właściciela. Zazwyczaj polega na przekazaniu sterów młodszemu pokoleniu, niekiedy jednak rodziny, których własnością pozostaje przedsiębiorstwo, decydują się wybrać na stanowisko kierownicze także osoby niespokrewnione, zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz firmy. 

Odpowiednie przeprowadzenie procesu sukcesji jest wielkim wyzwaniem dla firm rodzinnych, szczególnie gdy właściciel jest do firmy bardzo przywiązany, wręcz nie chce się z nią rozstawać. Nawet jeśli pomimo upływających lat pozostaje w przekonaniu, że będzie w stanie sprawnie kierować firmą jeszcze przez długi czas, powinien mieć świadomość, że jest to niezbędne dla przetrwania przedsiębiorstwa. Wczesne rozpoczęcie przygotowań do sukcesji pozwala ułatwić ten proces. 

W firmach rodzinnych prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest powołanie zarządcy sukcesyjnego, najlepiej jeszcze za życia przedsiębiorcy, tak aby proces przejęcia był niezakłócony. Zarządca sukcesyjny prowadzi sprawy firmy aż do załatwienia spraw spadkowych. 

Dowiedz się więcej o sukcesji w firmie rodzinnej: https://urodzeniprzedsiebiorcy.pl/sukcesja-w-firmie-rodzinnej/

Trudności na drodze do sukcesji

Wybór odpowiedniej osoby do przejęcia sterów w firmie jest decyzją trudną, szczególnie wobec konieczności podyktowania jej biznesową kalkulacją, nie emocjami. Bywa, że inni członkowie rodziny nie mogą pogodzić się z decyzją właściciela, uważać siebie za lepszych, bardziej kompetentnych kandydatów do tej roli. 

Trudności nastręcza również samo pogodzenie się z upływem czasu i koniecznością przejścia na zasłużoną emeryturę, szczególnie wśród osób, które poświęciły swojemu biznesowi długie lata życia. 

Podsumowanie

Nie istnieje jedyna, uniwersalna metoda sukcesji w firmie. Ile firm, ile rodzin, ilu właścicieli i menedżerów – tyle przypadków. Należy jednak pamiętać, że sukcesja to nie tylko trudności, ale także wielka szansa na rozwój, na nowe pomysły, na jeszcze wyższą jakość. Poprawne przeprowadzenie sukcesji minimalizuje ryzyko, a zwiększa korzyści. Warto planować ją za wczasu.  

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Brak połączenia z internetem