Limity sprzedaży wysyłkowej w UE

Young asia people woman female e-commerce parcel work check typing talk to customer on notebook for box shipping online fulfillment sme dropshipping digital dispatch app clothes fashion supply chain.

Branża e-commerce rozwija się w bardzo szybkim tempie, co sprawia, że wiele osób decyduje się na rozpoczęcie działalności polegającej na sprzedaży wysyłkowej. Oczywiście może to być doskonały sposób na własny biznes, jednak należy pamiętać o kwestiach podatkowych, a w szczególności właściwym rozliczaniu podatku VAT. Handel zagraniczny oznacza również konieczność przestrzegania limitów sprzedaży wysyłkowej w UE. Ile wynoszą? Na czym polegają? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Co rozumieć pod pojęciem sprzedaży wysyłkowej?

Poruszając kwestię limitów sprzedaży wysyłkowej do kraju UE, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, co oznacza pojęcie sprzedaży wysyłkowej. Termin ten odnosi się do dokonania każdej transakcji sprzedaży towaru lub usługi, w której nie występuje bezpośredni, osobisty kontakt pomiędzy sprzedawcą i kupującym. Sprzedaż wysyłkowa obejmuje więc wszystkie transakcje odbywające się zdalnie, niezależnie od tego, jakie narzędzia wykorzystano, by je sfinalizować. Może to być zarówno sprzedaż telefoniczna, w sklepie internetowym, czy poprzez portale społecznościowe, czy e-mail. W Unii Europejskiej pojęcie sprzedaży wysyłkowej odnosi się do wszystkich transakcji, w których sprzedawany towar ekspediowany jest z magazynu zlokalizowanego w jednym kraju do nabywcy znajdującego się w innym kraju.  

Czym są limity sprzedaży wysyłkowej w UE?

Limity sprzedaży wysyłkowej w UE to wartości, które odnoszą się do obowiązku rejestracji na podatek VAT w danym kraju wspólnoty. W praktyce przepisy prawa regulują, że przedsiębiorca jest zobligowany do rejestracji na VAT w danym państwie członkowskim EU, jeżeli uzyskany przez niego przychód netto ze sprzedaży towarów do tego kraju Unii Europejskiej przekroczy obowiązujący limit. W tym miejscy należy zaznaczyć, że określone limity obowiązują w danym roku kalendarzowym, a przypadku ich przekroczenia wymagana jest niezwłoczna rejestracja na VAT w danym kraju. Przedsiębiorcy zwlekającemu z wypełnieniem tego obowiązku lub czekającemu do następnego roku grożą poważne konsekwencje prawno-skarbowe.

Ile wynoszą limity sprzedaży wysyłkowej w UE? Jeszcze do niedawna każde państwo członkowskie określało własne limity, co stanowiło znaczne utrudnienie dla rozliczających się przedsiębiorców. Ujednolicenie limitów nastąpiło 1 lipca 2021 bieżącego roku wraz z ustanowieniem procedury VAT-OSS. Aktualnie limit sprzedaży wysyłkowej w UE wynosi 10 tys. euro rocznie i jest taki sam w każdym kraju członkowskim. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://taxology.co/pl/limity-sprzedazy-wysylkowej-w-ue-w-2021/.

Sprzedaż wysyłkowa a podatek VAT

Działalność polegająca na sprzedaży wysyłkowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z przepisami unijnego prawa przychody netto nieprzekraczające limitu sprzedaży wysyłkowej w UE podlegają opodatkowaniu VAT w kraju wysyłki towaru. Dopiero przekroczenie obowiązującego w danym roku kalendarzowym limitu wiąże się z obowiązkiem rejestracji na VAT i płacenia podatku w państwie docelowym. Należy jednak również wspomnieć, że przedsiębiorca może w pewnym stopniu dokonać wyboru, ponieważ prawo umożliwia mu wcześniejszą rejestrację na VAT w danym państwie, bez względu na wartość sprzedawanych tam produktów. Wymaga to jednak wypełnienia obowiązujących w danym kraju formalności, co może być uciążliwe, biorąc pod uwagę osiąganie niskich przychodów ze sprzedaży w tym państwie.

Procedura VAT-OSS – uproszczenie rozliczeń podatkowych ze sprzedaży wysyłkowej w UE

Jak już wspomniano, procedura VAT-OSS (One-Stop-Shop) weszła w życie 1 lipca 2021 roku, a jej wprowadzenie oznacza nie tylko ujednolicenie limitów sprzedaży wysyłkowej w Unii Europejskiej, lecz także uproszczenie procesu rejestracji na VAT w krajach wspólnoty. Umożliwia ona rozliczenie internetowej sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej w ramach jednej zbiorczej deklaracji. W praktyce oznacza to, że rozliczenia podatku VAT do kilku krajów UE można dokonać składając wyłącznie jedną deklarację w polskim urzędzie skarbowym. Oczywiście należy pamiętać, że procedura VAT-OSS obejmuje jedynie państwa członkowskie UE, co oznacza, że nie znajdzie zastosowania np. w przypadku Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://taxology.co/pl/vat-oss-zasady-i-wplyw-na-rozliczenia-vat-przy-sprzedazy-amazon/

Prawidłowe rozliczanie podatku VAT ze sprzedaży wysyłkowej to obowiązek każdego przedsiębiorstwa dokonującego tego typu transakcji. Jego niedotrzymanie może skutkować wysokimi karami finansowymi, w związku z czym warto powierzyć te sprawy profesjonalistom dostępnym na https://taxology.co.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Brak połączenia z internetem