Czemu warto inwestować w Big Data?

Współcześnie to dostęp do danych jest uznawany za kluczowy dla pozyskania przez firmę przewagi konkurencyjnej. Nie jest to jednak jedyny powód, dlaczego podmioty gospodarcze z różnych sektorów interesują się Big Data.

Czym jest Big Data – historia Big Data

Choć zainteresowanie danymi i ich analizą nie jest współczesnym trendem, nigdy wcześniej firmy nie gromadziły tak wielkiej ilości informacji. Rozwój internetu i popularyzacja smartfonów spowodowały, że dziś niemal każda organizacja ma dostęp do ogromnych baz danych. Charakterystyczne jest dla nich to, że powiększają się z czasem i są zmienne. Tak właśnie należy rozumieć Big Data – jako zbiory danych, których analiza może przynieść firmie wymierne korzyści.

Więcej na temat tego, czym jest Big Data i kto dziś z niego korzysta, można przeczytać w artykule: https://businessintelligence.pl/co-to-jest-big-data-i-kto-to-wykorzystuje/.

Jakie korzyści płyną z wykorzystania Big Data?

Korzyści można rozpatrywać na różnych obszarach. Z reguły o Big Data mówi się w kontekście zdobywania przewagi konkurencyjnej przez podmiot gospodarczy. To prawda, gdyż analiza danych pozwala rozpoznać potrzeby i oczekiwania klientów (konsumentów), a następnie odpowiedzieć na nie, przygotowując odpowiednią ofertę.

Inne dostrzegalne zalety Big Data to:

  • Oszczędność czasu i pieniędzy. Big Data to sposób, aby nie tracić pieniędzy m.in. na nieefektywne kampanie reklamowe. Analiza danych pozwala też zaoszczędzić czas potrzebny na testowanie różnych rozwiązań – zamiast tego można wdrożyć te, które mają największą szansę powodzenia.
  • Pomoc przy tworzeniu nowych produktów. Coca-Cola wykorzystała Big Data przy tworzeniu Cherry Sprite. Dzięki analizie danych koncern poznał preferencje konsumentów i na ich podstawie stworzył recepturę nowego napoju.
  • Zapobieganie nadużyciom. Big Data to technologia wykorzystywana zarówno do zapobiegania, jak i ujawniania nadużyć o charakterze gospodarczym i finansowym w wielu organizacjach.

To oczywiście tylko nieliczne z wielu płaszczyzn, na których rozwiązania Big Data mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Faktyczne możliwości są znacznie szersze, ponieważ szybka analiza spływających danych pozwala np. identyfikować obszary zagrożeń.

Jak wykorzystać potencjał Big Data?

Jak pokazują liczne raporty, świadomość korzyści płynących z wykorzystania Big Data w organizacjach pozostaje wciąż na niskim poziomie. Mimo że każdy podmiot gospodarczy gromadzi informacje, to tylko nieliczne potrafią zrobić z nich użytek, czyli wykorzystać je w roli narzędzia. Z tego względu nieprzypadkowo mówi się, że organizacje, które zdecydują się w pełni zrealizować potencjał Big Data, mają szansę rozwinąć się i przejąć klientów konkurencji.

Jak analizować dane? Podstawową kwestią jest dostęp do technologii i specjalistów – osób specjalizujących się w zagadnieniach związanych z Big Data. Więcej o rozwiązaniach BI można znaleźć na stronie: https://businessintelligence.pl/.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Brak połączenia z internetem