Jak wyłączyć VBS w Windows 11 i zwiększyć wydajność w grach?

Windows 11 jest systemem operacyjnym stawiającym przede wszystkim na bezpieczeństwo. To dobre podejście zważając na rosnącą skalę czyhających na użytkowników komputerów zagrożeń, problem w tym, że jednen z mechanizmów zabezpieczeń może powodować nawet 30% spadek wydajności w grach. VBS w Windows 11 – jak wyłączyć?

Więcej o Windows 11 możesz dowiedzieć się w naszym dziale “Wszystko o Windows 11”

Czym jest VBS w Windows 11?

VBS to akronim Virtualization-Based Security, zabezpieczenia opartego na wirtualizacji. Mechanizm ten, wykorzystując wirtualizację sprzętową, tworzy izolowany od systemu operacyjnego region pamięci. Nie powinno do niego przeniknąć złośliwe oprogramowanie, jest on również chroniony od podatności i luk zabezpieczeń w systemie operacyjnym.

VBS a wydajność w grach

Niestety, mechanizm VBS, choć niewątpliwie podnoszący poziom bezpieczeństwa, może negatywnie wpływać na wydajność w grach komputerowych. Jak wynika z informacji przekazanych przez twórców popularnego benchmarka 3Dmark oraz testów redakcji PC Gamer, spadki wydajności powodowane przez VBS mogą sięgać nawet 30%.

Windows 11 VBS wydajność w grach
Porównanie wydajności w grze Shadow of the Tomb Raider z wyłączonym i włączonym VBS w Windows 11. Źródło: PC Gamer.

Co ciekawe, odnotowane w wyniku włączenia VBS straty w wydajności różnią się zależnie od testowanej gry. W Shadow of the Tomb Raider sięgają one 28%, w Horizon Zero Dawn 25%, w Metro Exodus 24%, a w Far Cry New Dawn – jedynie 5%.

VBS nie jest nowością i nie dotyczy wszystkich użytkowników

Choć przy okazji premiery Windows 11 sprawa drastycznych spadków wydajności powodowanych przez ten mechanizm stała się głośna, VBS był dostępny już w Windows 10, gdzie został dodany w ramach jednej z aktualizacji. Był tam jednak domyślnie wyłączony, a jego włączenie leżało w gestii użytkownika.

Departament Obrony USA od pewnego czasu wręcz wymaga włączenia tej funkcji na wszystkich swoich komputerach, kładąc większy nacisk na zabezpieczenia niż na wydajność. Priorytety zwykłego gracza mogą być jednak zupełnie inne, a ilość osiąganych w ulubionych produkcjach klatek na sekundę – ważniejsza od wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Nic więc dziwnego, że wizja blisko trzydziestoprocentowej utraty wydajności spowodowała zamieszanie i wygenerowała falę krytyki względem twórców nowego systemu. Należy jednak pamiętać, że po pierwsze VBS domyślnie włączony jest jedynie na świeżych instalacjach Windows 11, tych przeprowadzonych czy to z pliku ISO, czy też zakupionych wraz z nowym komputerem. Nie dotknie to więc osób przechodzących z Dziesiątki poprzez aktualizację. Po drugie natomiast – VBS w Windows 11 można wyłączyć w dowolnej chwili.

VBS w Windows 11 – jak wyłączyć? Najprostsza metoda.

Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, czy na danym komputerze VBS jest włączony czy też wyłączony. W tym celu należy kliknąć w ikonkę Menu Start, wpisać:

MSinfo32

a następnie kliknąć przycisk Enter na klawiaturze lub lewym przyciskiem myszy w Informacje o systemie.

Windows 11 jak wyłączyć VBS

Pojawi się okno z informacjami o systemie, a wśród nich również stan VBS, oznaczony tu jako Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji. Jeśli obok niego widnieje wartość Niewłączone – wszystko jest w porządku, VBS jest wyłączony i nie trzeba podejmować dalszych działań.

Jeśli natomiast Zabezpieczenia oparte na wirtualizacjiWłączone, należy zamknąć okno z informacjami o systemie i uruchomić Ustawienia, a następnie z prawego menu wybrać pozycję Prywatność i zabezpieczenia.

Windows 11 VBS

Na tym ekranie należy wybrać Zabezpieczenia urządzenia znajdujące się wśród Obszarów ochrony.

Pojawi się nowe okno, na którym należy kliknąć w Szczegóły usługi Izolacja rdzenia.

Tu wystarczy już przełączyć Integralność pamięci na opcję Wyłączone, tak jak na powyższym obrazku.

Po wszystkim warto ponownie uruchomić komputer i jeszcze raz sprawdzić w Informacjach o systemie (MSinfo32), czy Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji są teraz Niewłączone – podobnie jak pokazywałem to na początku poradnika.

Wyłączenie VBS w Windows 11 poprzez edycję Rejestru

Przedstawiony powyżej sposób powinien umożliwić wyłączenie VBS w Windows 11 u zdecydowanej większości użytkowników. W niektórych przypadkach konieczne będzie jednak skorzystanie z alternatywnej metody polegającej na edycji Rejestru Windows.

Jeśli wyłączenie opcji Integralności pamięci w Ustawieniach nie przyniosło oczekiwanego skutku, a Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji są wciąż Włączone, warto spróbować następującego sposobu.

W Menu Start należy wpisać:

regedit

i kliknąć Enter na klawiaturze lub lewym przyciskiem myszy w Edytor rejestru.

Po zatwierdzeniu w okienku Kontroli konta użytkownika, wyświetli się Edytor rejestru Windows. Należy tu rozwinąć pole HKEY_LOCAL_MACHINE.

Następnie rozwijamy SYSTEM, CurrentControlSet i Control. Po rozwinięciu ostatniego należy odszukać pole DeviceGuard i kliknąć w nie lewym przyciskiem myszy.

Pełna ścieżka:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard

Sprawdzamy, czy widnieje tu wartość EnableVirtualizationBasedSecurity. Jeśli tak – należy w nią kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i w pojawiającym się okienku zmienić Dane wartości na 0 (zero), a następnie kliknąć Ok.

Jeśli natomiast wartości EnableVirtualizationBasedSecurity brakuje, konieczne będzie jej dodanie.

W menu u góry klikamy w edycja Edycja, po czym wybieramy Nowy i Wartość DWORD (32-bitowa).

Jako nazwę należy wpisać:

EnableVirtualizationBasedSecurity

po czym zatwierdzić klikając Enterem na klawiaturze. Wartość powinna automatycznie przyjąć dane 0 (zero), tak jak na poniższym obrazku.

Po wszystkim ponownie uruchamiamy komputer i sprawdzamy w Informacjach o systemie (MSinfo32), czy Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji są teraz Niewłączone – podobnie jak robiliśmy to na początku poradnika.

Dowiedz się więcej o Windows 11 w poświęconym mu dziale “Wszystko o Windows 11”

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Brak połączenia z internetem