Porównanie faktoringu i kredytów bankowych: Co jest lepsze dla Twojego biznesu?

faktoring

Tak postawione pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. W pewnych przypadkach lepiej sprawdzi się kredyt, a w innych faktoring. Jest też jeszcze jeden aspekt który trzeba wziąć pod uwagę. A mianowicie nie zawsze każda z tych form finansowania jest dostępna. Zależy to od kondycji w jakiej znajduje się nasza firma. Jej bilansu i jego struktury. Specyfiki sprzedaży którą prowadzimy. Posiadanych zabezpieczeń oraz warunków zawieranych przez nas kontraktów.

Porównanie Kredytu i Faktoringu: Koszty i Zabezpieczenia

Możemy przyjąć ogóle założenie, że kredyt co do zasady jest finansowaniem tańszym, ale wymagającym dodatkowych zabezpieczeń. Faktoring jest natomiast finansowaniem droższym, ale oferującym więcej niż tylko dostęp do gotówki. Pozwala też na uzyskanie wysokich limitów nawet jeżeli nie posiadamy żadnych twardych zabezpieczeń.

Jeżeli staramy się o kredyt bankowy, musimy założyć, że przy limitach wyższych niż 100 tyś PLN bank będzie wymagał od nas dodatkowych zabezpieczeń, najczęściej w postaci wpisu na hipotekę. Jeżeli takowej nie posiadamy, możliwy od uzyskania limit nie będzie wysoki. Kolejny aspekt to zdolność finansowa. Nasza firma musi być w dobrej kondycji finansowej, posiadać dodatnie kapitały własne, generować regularne przepływy przez rachunek oraz wykazywać zyski. Jeżeli spełniamy wszystkie te warunki, możemy liczyć na odpowiedni limit kredytowy. Otrzymamy w zamian dostęp do środków finansowych i … to wszystko. Musimy regularnie obsługiwać koszty z tym związane oraz w zależności od rodzaju kredytu płacić miesięczne raty albo zgromadzić środki na jego spłatę na koniec okresu.

Zrozumienie Faktoringu: Procedury, Wymagania i Korzyści

W przypadku umowy faktoringu sprawa wygląda trochę inaczej. Zacznijmy od tego czym jest faktoring? W największym skrócie faktoring polega na odkupieniu przez wyspecjalizowaną firmę – Faktora – wystawianych przez nas faktur z terminem płatności. Otrzymujemy zatem środki finansowe niemal natychmiast po wystawieniu faktury zamiast czekać na nie zgodnie z terminem przyjęty w umowie 30, 60 czy więcej dni. Tutaj najważniejszy czynnik brany pod uwagę przez Faktora jest to z kim prowadzimy biznes i jaka jest jego wiarygodność. Faktor powinien (choć nie zawsze tak jest) opierać ryzyko na płatniku faktury. Jeżeli więc firma na którą wystawiamy faktury jest dobrze oceniana to podpisanie umowy faktoringowej powinno być możliwe. Nie jest wymagane posiadanie dodatkowych zabezpieczeń a kondycja finansowa naszej firmy nie musi być idealna. Natomiast warunkiem koniecznym do uruchomienia takiego finansowania jest oczywiście wystawienie faktury. Faktorzy mają procedury które czasami znacząco różnią się między sobą. Czasami wymagania w stosunku do naszej firmy mogą być większe, ale co do zasady najważniejsza powinna być dobra sytuacja finansowa naszych kontrahentów. Środki które uzyskujemy od Faktora spłacają się wraz z zapłatą faktury przez naszego kontrahenta. W zamian Faktor pobiera prowizję faktoringową, a jej wysokość zależy od okresu finansowania.

Faktor oferuje też więcej niż tylko udostępnienie gotówki za finansowaną fakturę. Po pierwsze sprawdza wiarygodność naszych kontrahentów. Pozwala nam to na unikanie potencjalnych zagrożeń związanych ze sprzedażą do podmiotów które mogą okazać się niewiarygodne i narazić nas na straty związane z brakiem zapłaty za faktury. Po drugie zadba o odpowiednie udokumentowanie transakcji oraz zadba o monitoring każdej finansowanej faktury. Dzięki temu zminimalizuje możliwość podnoszenia różnego rodzaju jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia procesu sądowego. Po trzecie w przypadku braku zapłaty Faktor w sposób profesjonalny zajmie się dochodzeniem finansowanej faktury. Przeprowadzi windykację polubowną i dopilnuje spłaty, lub sądowo-komorniczą jeżeli będzie to jedyne rozwiązanie. Jak widać faktoring to nie tylko finansowanie, ale też szereg usług dodatkowych, takich jak ocena kontrahentów, monitoring i inkaso oraz ewentualna windykacja. Koszt usługi jest trochę wyższy, ale też w zamian otrzymujemy znacznie więcej.

Optymalizacja Finansów Firmy: Połączenie Kredytu i Faktoringu

Faktoring jest więc droższy od kredytu, ale oprócz samego finansowania oferuje w zamian znacznie więcej. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być jednoczesne korzystanie z produktów finansowych w postaci zarówno kredytu jak i faktoringu, wykorzystując je do odmiennych zadań. Kredyt najlepiej wykorzystać na rozwój firmy natomiast faktoring do bieżącego finansowania naszej działalności. Zastosowanie obu produktów jednocześnie pozwoli nam na utrzymanie dobrej płynności finansowej, sprawną i bezpieczną obsługę realizowanych transakcji oraz wzrost i rozwój naszej firmy.

Artykuł zewnętrzny.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Brak połączenia z internetem