Nowoczesne technologie w rolnictwie i ich wpływ na produkcję żywności

Nowoczesne technologie w rolnictwie i ich wpływ na produkcję żywności

Ludzie na całym świecie chcą jeść. Jedni więcej i lepiej, a inni po prostu cierpią głód. Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości żywność oraz wymagania klientów sprawiają, że gospodarstwa rolne zmieniają się, coraz powszechniej wykorzystując nowoczesne technologie oraz urządzenia ułatwiające planowanie i usprawniające pracę na roli. Rolnicy chętnie korzystają z możliwości systemów GPS, a nawet monitorują uprawy za pomocą dronów, co pozwala na szybką interwencję w sytuacjach kryzysowych.

Zgodnie z danymi GUS, w Polsce jest ok. 1,4 mln gospodarstw rolnych, głównie małych i średnich. By mogły utrzymać swoją konkurencyjność, niezbędny jest wzrost wydajności produkcji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów oraz trosce o środowisko naturalne i różnorodność biologiczną. W nowoczesnych gospodarstwach coraz częściej wykorzystywana jest energia odnawialna.

Nowe technologie w rolnictwie najchętniej wprowadzają rolnicy, którzy wiedzą, że na produkcję należy spojrzeć z dłuższej perspektywy i że stanowi ona synergię w zarządzaniu glebą, wodą, środowiskiem i energią. Nowe technologie w rolnictwie mogą prowadzić do wzrostu produktywności roślin, poprawy dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem, a w efekcie do wzrostu rentowności rolnictwa dzięki zwiększonemu popytowi na produkty wysokiej jakości.

Nowoczesne technologie w rolnictwie

Nowoczesne technologie wspierają efektywne rolnictwo. Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu warunków środowiskowych i roślin rolnicy mogą skutecznie zapobiegać inwazji szkodników oraz minimalizować zużycie wody, nawozów i pestycydów. Zautomatyzowane maszyny umożliwiają wzrost wydajności pracy w polu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i spadku zapotrzebowania na siłę roboczą.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii rolnicy produkują duże ilości żywności w jak najkrótszym czasie. Gospodarstwa rolne chętnie korzystają z komputerowych systemów zarządzania obsługą maszyn rolniczych oraz nowoczesnego oprogramowania, które ułatwia bieżące planowanie zakresu prac, kontrolę czasu pracy czy zapasów w magazynach. Gromadzenie i analiza danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania pozwala zaplanować stosowanie środków chemicznych w odpowiednich dawkach.

Cyfrowa analiza danych umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów, a w konsekwencji wzrost produktywności i zysków w gospodarstwie. Technologia w rolnictwie dotyczyć może m.in. stosowania herbicydów, pestycydów, nawozów i ulepszonych nasion. Na przestrzeni lat innowacje w rolnictwie okazały się kołem zamachowym tej dziedziny przedsiębiorczości. Dzięki biotechnologii rolniczej można prowadzić uprawy na obszarach do niedawna niedostępnych dla rolnictwa. Inżynieria genetyczna zwiększa odporność upraw na szkodniki i susze.

Jak technologia wpływa na produkcję żywności

Wprowadzenie kombajnów zbożowych i sadzarek uprościło proces produkcji żywności w dobie rosnących kosztów pracy i problemów z siłą roboczą. W tym celu wykorzystuje się technologię GPS w rozwoju opryskiwaczy i ciągników z autopilotem, które nie wymagają żadnego kierowcy. Ciągniki i opryskiwacze z autopilotem są wyposażone w systemy śledzenia, które eliminują błędy ludzkie, a w efekcie końcowym oszczędzają paliwo i sprzęt.

Kilka lat temu na targach Fruit Logistica 2020 w Berlinie pokazano agrobota do zbioru truskawek. Wyposażony we wbudowany system do monitorowania jakości, zrywa owoce dokładnie jak człowiek, precyzyjnie i bez uszkodzeń. Potrafi też dokonać prognozy zbiorów na kolejny tydzień. Dzięki niemu właściciele upraw nie muszą martwić się o ręce chętne do pracy.

Innowacyjne technologie w rolnictwie

Dzięki systemowi satelitarnej obserwacji pól uzyskujemy ogromną ilość informacji o konkretnym polu, nawet z dokładnością do 1 mkw. Z danych satelitarnych można łatwo wygenerować mapę NDVI, dzięki której otrzymamy informacje dotyczące ilości biomasy oraz materiału roślinnego znajdującego się na polu. Jeśli będziemy śledzić te zmiany na przestrzeni tygodni w okresie wegetacyjnym, możemy wykryć obszary pola, które są bardziej i mniej żyzne, a na tej podstawie podejmować decyzje o nawożeniu.

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie wraz z firmą Microsoft, polscy rolnicy najbardziej interesują się technologiami, które poprawiają jakość nawożenia, a także nowoczesnymi urządzeniami do mechanicznego zwalczania chwastów, systemami wspomagającymi uprawę gleby, automatycznym naprowadzaniem maszyn oraz telemetrią.

Innowacje w rolnictwie najczęściej można znaleźć w dużych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolno-spożywczych. Najczęściej z innowacyjnych technologii w rolnictwie korzystają właściciele gospodarstw powyżej 20 ha (ok. 38 proc.). Są one obecne również w gospodarstwach 2-20 ha, a nawet poniżej 2 ha. Natomiast z badania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że najchętniej z nowych technologii korzystają rolnicy z centralnej i zachodniej części Polski z areałem powyżej 30 ha.

Nowoczesna utylizacja odpadów

Rolnicy są odpowiedzialni nie tylko za produkcję żywności, ale także za prawidłowe zarządzanie odpadami pochodzącymi z ich działalności, z zachowaniem ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom mogą prowadzić działania, których celem jest nowoczesna utylizacja odpadów, ale także ograniczenie ich powstawania.

Działania, które podejmować mogą w tym zakresie gospodarstwa rolne, skupiają się na oszczędzaniu zasobów, poprawie przebiegu procesów produkcyjnym i zrównoważonych zakupach. Oszczędzanie zasobów w gospodarstwie rolnym sprowadza się głównie do zredukowania zużycia nawozów oraz pestycydów i do efektywnego gospodarowania wodą.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Brak połączenia z internetem