Wydawca

Wydawcą portalu Magnifier jest:

Aveliore Sp. z o.o.

ul. Barkocińska 6/8
03-543 Warszawa

NIP: 5242915852
KRS: 0000890124
REGON: 387992438

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego: 25.600 zł

Brak połączenia z internetem